„Jobban” (3. rész): Jobb gondolkodásmód

„Jobban” (3. rész): Jobb gondolkodásmód

„Jobban” (3. rész): Jobb gondolkodásmód 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

A tökéletességre való törekvés és a jobbá válás vágya egymással versenyeznek

Filippi 3:12-14 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
A győztesnek járó jutalomért küzdök
12 Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat — hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. 13 Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. 14 Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban.

Az én felelősségem, hogy min gondolkodom

Római 12:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
2 Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!

Filippi 1:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
12 Testvéreim, szeretném, ha tudnátok, hogy amik eddig velem történtek, azok egyre inkább az örömhír terjedését szolgálják.

Phroneo = gondolkodni, érezni, egy gondolatot egy dologhoz kötni

1. A jobb gondolkodásmód közösségben gondolkodik

Filippi 2:2-4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
2 Ha igen, akkor tegyétek meg, amire kérlek titeket, hogy az örömömnek ne maradjon semmi híja! Hozzátok összhangba egymással a gondolkozásotokat, és ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást! Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra törekedjetek! 3 Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket! Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben! 4 Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse!

Kérdés: Hogyan helyezhetem jobban előtérbe mások szükségeit ezen a héten?

2. A jobb gondolkodásmód alázatos

Filippi 2:5-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Kövessétek Jézus példáját!
5 Az a gondolkozásmód és törekvés (hozzáállás) uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki
6 öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő.
7 Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett.
8 Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszthalálig!

Kérdés: Milyen jogokról kell lemondanom Isten nagyobb tervei érdekében?

3. A jobb gondolkodásmód az örökkévalóságra fókuszál

Filippi 3:18-19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
18 Mert sokan vannak, akik úgy élnek, mint a Krisztus keresztjének[a] ellenségei. Ezekről már sokszor beszéltem nektek, és most sírva mondom ismét. 19 Az ő útjuk a pusztulásba vezet. Nem Istent imádják, hanem a saját testi kívánságaikat szolgálják, s folyton csak földi dolgokon jár az eszük. Szégyenletes dolgokat tesznek, és még büszkék is rá!

Kolossé 3:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
2 A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek!

“Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el.”
(Jim Elliot)

Kérdés: Az életem melyik területein fontosabb az azonnali betöltöttség, mint a valódi beteljesülés?

Filippi 2:9-11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
9 Isten ezért mindenek fölé emelte, s olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb.
10 Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére Mennnyen, Földön és föld alatt,
11 s minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend