Képes vagy irányítani az érzelmeidet!

Képes vagy irányítani az érzelmeidet!

Képes vagy irányítani az érzelmeidet! 1024 548 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Márk 12:29-30 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
29 Jézus így felelt: „A legfontosabb parancs ez: … Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel!«

Az érzelmeink megértése:
1. Istennek is vannak érzelmei

1 Mózes 1:26 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
26 Szólt Isten: „Alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi.

2. A képesség, hogy érzek egy ajándék Istentől
3. Két végletet kell kerülni:

– Érzelmi túltengés: csak az számít, mit érzek
– Érzelemmentesség: az érzelmek egyáltalán nem fontosak

4. Isten odaadta a Zsoltárok könyvét, hogy megértsük az érzelmeinket

 

Miért fontos, hogy foglalkozzak az érzelmeimmel?
1. Mert az érzelmeim gyakran megbízhatatlanok

Példabeszédek 14:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
12 Van olyan út, amely helyesnek látszik,
végül mégis a halálba vezet.

2. Mert nem akarom, hogy manipulálhatóvá váljak

Példabeszédek 25:28 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
28 Ha nem tudsz uralkodni magadon,
olyan vagy, mint a város kőfal nélkül. (védtelen az ellenséggel szemben)

1 Péter 5:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
8 Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket.
Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el.

3. Mert Isten tetszése szerint szeretnék élni

Rómaiakhoz 8:6-8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
6 Régi természetünk igyekezete végül is a halálhoz vezet. A Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. 7 Régi természetünk igyekezete tehát ellentétes Isten törekvésével, mivel az a természet nem akar, de nem is tud engedelmeskedni Isten törvényének.8 Ezért akik a régi emberi természetük uralma alatt élnek, azok nem képesek Isten tetszésére élni.

4. Mert sikeres akarok lenni az életben

Példabeszédek 5:23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
23 fegyelmezetlensége miatt fog meghalni,
saját ostobasága vezeti félre, s elpusztul.

1 Péter 4:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
2 hogy földi életének hátralevő idejét ne emberi vágyak, hanem Isten akaratának teljesítésére szánja.

Hogyan vagyok képes irányítani az érzelmeimet?
1. Nevezd meg!

Tedd fel a kérdést: Mit is érzek valójában?

2. Vizsgáld meg!

Zsoltárok 26:2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
2 Vizsgálj meg, Örökkévaló,
és próbálj meg,
tisztítsd meg szívemet és szándékaimat!

Jób 15:12 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Elifáz: 12 Miért ragad el az indulat,
miért tekintesz haraggal ránk?

Tedd fel a következő kérdéseket önmagadnak:
– Mi a valódi oka, hogy ezt érzem?
– Igaz ez?
– Segít vagy árt nekem?

3. Változtasd meg!

Filippiekhez 2:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
5 Az a gondolkozásmód és törekvés (indulat) uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt

Zakariás 4:6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
»Nem hatalommal, sem erővel, hanem csak Szellemem által« — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura.

Hogyan fognak megváltozni az érzelmeid?
1. Kérd meg Istent minden nap, hogy töltsön be az ő szellemével!

Galatákhoz 5:22-23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
22 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

2. Kérd meg Istent minden nap, hogy segítsen irányítani a nyelvedet!

Zsoltárok 119:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
11 Szívemben őrzöm szavaidat, mint rejtett kincseket,
nehogy vétkezzem ellened!

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

    Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

      Send this to a friend