Mi a következő lépés számodra?

Mi a következő lépés számodra?

Mi a következő lépés számodra? 1024 683 Demény Géza

Tanítás jegyzete

Máté 22:36-40
Szeresd az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel!« Ez az első és legfontosabb parancs. A második is hasonló: »Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!« Ez a két parancsolat az egész Törvény és a próféták írásainak az alapja.”

Máté 28:19-20a Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
19 Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe! 20 Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek!

A gyülekezet 5 célja:

Dicsőítés
Közösség
Tanítványozás
Szolgálat
Evangelizáció

“A gyülekezet küldetése, hogy elvezessük az embereket Jézushoz, az Ő családjának tagjává fogadjuk és krisztusi érettségre segítsük őket, ezután felkészítsük őket a gyülekezetben végzett szolgálatra és arra, hogy küldetésüket betölthessék a világban – Isten nevének magasztalására.”

Célunk, hogy:
 • Megismerd Krisztust
 • Szeresd Krisztust és az Ő családját
 • Növekedj Krisztusban
 • Szolgáld Krisztust
 • Beszélj Krisztusról
1. Azzá válunk, ami felé elköteleződünk.
2. Az elköteleződés az érettség jele
3. Az elköteleződés az igazi szeretet bizonyítéka
1. Tagság

Elköteleződés Isten és egy gyülekezeti család felé

Efézusiakhoz 2:19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
19 Ezért ti sem vagytok már többé idegenek, hanem polgártársai Isten népének és tagjai Isten nagy családjának.

Rómaiakhoz 12:4-5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
4 Gondoljátok csak meg: az emberi test egységes egész, de sok részből épül fel! Az egyes részeknek mind megvan a maguk sajátos feladata. 5 Ugyanígy van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk: sokan vagyunk ugyan, de együttesen alkotunk egyetlen „testet”. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk, és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz.

2. Érettség

Elköteleződés a szellemi növekedés felé

2 Péter 3:18a Hungarian New Translation
18 Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

1 Timóteushoz 4:7b Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
Azon igyekezz, hogy az istenfélelemben és az Isten helyes módon való szolgálatában gyakorold magad!

3. Szolgálat

Elköteleződés a szolgálat felé

1 Péter 4:10 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
10 Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak!

1 Korintusi 12:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
5 A szolgálatok is különfélék, de ugyanazt az Urat szolgáljuk.

1 Korintusi 12:27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
27 Tehát ti együttesen a Krisztus „Testét” alkotjátok. Egyenként pedig ennek a „Testnek” a tagjai vagytok, és mindegyikőtöknek megvan a maga helye és feladata ebben a „Testben”.

4. Misszió

Elköteleződés, hogy megoszd az Örömhírt másokkal

Apostolok 1:8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
8 Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol.”

1 Péter 3:15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version
15 Szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat! Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek!

Olyanná fogsz válni, ami felé elköteleződsz.

Demény Géza

Gyülekezetünk pásztora. Szenvedélyes, erőteljes üzeneteivel minden héten inspirál mindannyiunkat, hogy a következő szintre lépjünk.

Összes tanítás tőle:Demény Géza

  Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Szeretném elhozni a gyermekemet egyik vasárnap a Szuperhősök (3-12) gyerekprogramraSzeretnék részt venni egy Extrém Generáció ifi (13-18 korosztály) programonSzeretnék részt venni egy vasárnapi istentiszteleten

   Send this to a friend