Pünkösd 2021

Pünkösd 2021

Pünkösd 20211024683Demény Zsanett

Tanítás jegyzete

Pünkösd 2021: Töltekezzetek be Szent Szellemmel

Mi a Pünkösd?
 • A Szent Szellem kiárad a tanítványokra és képessé teszi őket arra, hogy bizonyságot tegyenek Jézusról

Ap.Csel. 1:4-5
„Az Atya megígért nektek valamit, ahogyan már beszéltem erről. Ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg ő be nem teljesíti az ígéretét! Mert János vízbe merített be, titeket azonban néhány nap múlva Szent Szellembe fognak bemeríteni.”

Ap.Csel. 1:8
„Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol.”

Ap.Csel. 2:4
„Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem. Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon.”

Ap.Csel 2:17-21 (Joel 2:28-32)
»Azt mondja Isten: az utolsó napokban majd kiárasztom Szellemem minden emberre, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, a fiatalok látomásokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak. Azokban a napokban szolgáimra is kiárasztom Szellememet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is prófétálni fognak. Fönt az égben csodákat mutatok, lent a Földön meg jeleket: vért, tüzet és füstfelhőket. A Nap elsötétedik, a Hold pedig vérvörös lesz. Azután jön el az Örökkévaló hatalmas és dicsőséges napja. De mindenki üdvözül, aki az Örökkévalót hívja segítségül.”

 • Megalakul az első gyülekezet, amely bemutatja hogyan létezik Krisztus a Földön?

Ap.Csel. 2:41-47
„Akik elfogadták Péter beszédét, még azon a napon bemerítkeztek. Így körülbelül háromezren csatlakoztak hozzájuk. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében[h], és együtt imádkoztak. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. 44 A hívők egy akaraton voltak, és amijük csak volt, mindent közösnek tekintettek. 45 Akiknek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát szétosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. 46 Napról napra rendszeresen összegyűltek a Templomban. Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk.”

Mit tesz a Szent Szellem?
 • A Szent Szellem egységesít bennünket Krisztusban.

Gal.5:22
„A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.”

 • Képessé tesz, hogy szólj, hogy elmond, mit tett Jézus az életedben.

Ap.Csel. 5:14-16
„Az apostolok sok jelet és csodát tettek a nép között. Mindannyian egy szívvel-lélekkel együtt voltak a Templom területén, a Salamon oszlopcsarnokában. 13 Akik nem hittek Jézusban, azok nem mertek hozzájuk csatlakozni, de az egész nép nagyra becsülte és dicsérte a hívőket. 14 Egyre többen hittek az Úrban, és csatlakoztak hozzájuk, férfiak és nők egyaránt. 15 Az utcára vitték a betegeket, hordágyakra és matracokra fektették őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyéka essen rájuk. 16 A Jeruzsálem környéki városokból és falvakból is sokan összegyűltek, elhozták a betegeket és a gonosz szellemek miatt szenvedőket, és mindezek meggyógyultak.”

 • Nyelveken szólás és prófétálás ajándékát adja

1Kor. 14:1
„Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, leginkább a prófétálás ajándékát!”

Mit jelentenek ezek az ajándékok? Mire használjuk őket?

Demény Zsanett

Demény Zsanett

Gyülekezetünk pásztor-felesége. Isten fantasztikusan megáldotta szellemi érzékenységgel és képességgel, hogy tovább adja gyülekezetünk számára Isten üzenetét.

Összes tanítás tőle:Demény Zsanett
Ha ez a tanítás szólt hozzád

  Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


   Szeretném jobban megismerni JézustSzeretném jobban megismerni a KKE gyülekezetet.Szeretnék kapcsolódni egy házi csoporthoz és megismerni másokat a közösségből


    Send this to a friend